Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
103.02 KB
2008-05-10 12:16:17
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
391
3036
Rövid leírás | Teljes leírás (5.2 KB)

Murakeresztúr - Ki kicsoda Zala megyében 2000 446-447old

A részlet a következő könyvből származik:


Cím: Ki kicsoda Zala megyében?
Alcím: négyévkönyv
Közreműködő: Rikli Ferenc (1957) (szerk.) ; Halassy Gábor (1955) (szerk.)
Szerz. közl.: szerk. Rikli Frenc ; szerkbiz. Halassy Gábor [et al.]
Kiadás jelzés: 2000
Kiadás: Nagykanizsa : Ász-Presz : M-M Bt., [2000]
ETO jelzet: 929(439.121)"2000"(03) ; 06(439.121)"2000"(03) ; 908.439.121"2000"(03)
Szakjelzet: 920
Cutter: K 45
Nyelv: magyar
Oldalszám: 777, [3] p.
Megjegyzés: Lezárva: 2000. nov. 1. ; ISSN 1416-5864
UK azon.: 200101172
A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:


MURAKERESZTÚR

Murakeresztúr Nagykanizsától 17 kilométernyire, a horvát-magyar határ mentén, egy lapályos, lankás völgyben fekszik. Horvátországtól a gyors vizű Mura folyó választja el. Az aprófalvas Zalában nagy településnek számít: 2000-ben az egy közigazgatás alá eső községrészeiben - Keresztúron és Kollátszegen - összesen 2038 lelket számlál.

Mivel Murakeresztúr nagy forgalmú vasúti határátkelőhely, közlekedési helyzete kivételes: itt halad át a Budapestet Rijekával összekötő nemzetközi vas-útvonal, biztosítva a nemzetközi összeköttetést, és itt ágazik el a Nagykanizsa-Pécs vasútvonal is. Infrastrukturális ellátottsága is átlagon felüli: van vezetékes ivóvíz, szennyvíz-csatornarendszer, gázvezeték, villanyhálózat. A telefonhálózatba be-kötött lakások száma 341.
Dacára, hogy fontos vasúti csomópont, Mura-keresztúr viszonylag kevés munkalehetőséget kí-nál. A MÁV állomásfőnökség mellett működő ha-tárkirendeltségen és vámhivatalon kívül egy szö-vetkezet és egy kft. alkalmaz néhány helybélit. A többség Nagykanizsa üzemeiben helyezkedett el, sajnos azonban a munkanélküliség - a térség átla-gának megfelelően - meghaladja a 10 százalékot. A polgármesteri hivatal - közmunkák szervezésé-vel - 10-15 főnek tud rendszeres munkalehetőséget biztosítani.
Murakeresztúr intézményhálózata fejlett. A faluban van óvoda (vezető: Tolnainé Novák Rózsa), általános iskola (igazgató: Kovácsné Kővágó Anna) és a kulturális és közösségi rendezvények befo-gadására alkalmas faluház (vezető: Sánta Antalné). Megoldották a háziorvosi és a fogászati ellátást is (háziorvos: dr. Borda István, fogorvos: dr. Rejtő Attila), van gyógyszertár (Zámbó Gáborné) és postahivatal (Csicsek Lászlóné). A mezőgazdasági termelőket a falugazdász-hálózat segíti (falugaz-da: Tóth László).

Murakeresztúron bejegyzett párt nincs, annál több egyesület és alapítvány teszi élénkebbé a kö-zéletet: közművelődési egyesület (elnök: Körmendi István), sportegyesület (elnök: Béli Gábor), hor-gászegyesület (elnök: Fejes Lajos), pol-gárőr-egyesület (elnök: Kassai József), valamint tűzoltó-egyesület (elnök: Pavlicz Lajos). A tűz elleni védelem, úgy látszik különösen fontos az itteniek számára, mert megszervezték a Mura-keresztúr Tűzvédelméért Alapítványt is (elnök: Gyenese Imre), a faluszépítés érdekében pedig a Murakeresztúrért Alapítványt (elnök: Bedi Gyöngyi). A római katolikus hívőket Krammer Rafael plébános fogja össze. A kilencvenes évek második felé-ben jó néhány nagy beruházás történt Murakeresztúron. Kiépült a gázvezeték,
446


a kollátszegi községrészt is bekötötték a szennyvíz-hálózatba, új burkolatot fek-tettek utcáira.
Az ezredfordulót átdolgozott, korszerű-sített településrendezési tervvel lépi át az önkormányzat - amely új lakótelkek kialakításával és ipari üzemek letelepí-tésével szeretne további lendületet adni Murakeresztúr fejlődésének. A településen nemcsak a helyi köz-élet pezseg, gyakori a vendégjárás is, miután a község együttműködési megál-lapodást írt alá két horvátországi telepü-lés - Donja-Dubrava és Kotoriba - ön-kormányzatával. Kotoriba általános is-kolájának tanulói rendszeres kapcsolatot tartanak a murakeresztúri iskolásokkal, a tűzoltók pedig a németországi Neuenburg önkéntes lánglovagjaival kötöttek barátságot. A "hivatalos szerződéseket" évről-évre kölcsönös találkozókon ültetik át a gyakorlatba
Murakeresztúr polgármestere Pavlicz Lajos, alpolgármestere Magdics János. A képviselő-testület tagjai: Andrasek Árpád, dr. Csicsek Mihály, Horváth Csaba, Kocsis Miklós, Körmendi István, Sánta István és Varga Attila. A körjegyző dr. Vargovics Miklós
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke: Balogh András, elnökhelyettese Balogh Imre. Tagjai: Horváth Anita és Orsós Károly.
A Horvát Kisebbségi Önkormányzat tagjai: Dr. Csicsek Mihály, Kocsis Miklós, Kovácsné Kővágó Anna, Körmendi István, Magdics János.

447